top of page

Het aanbod aan theateractiviteiten is onderverdeeld in 2 sectoren, te weten:

- Cabaret & Kleinkunst

- Toneel/(Muziek-)Theater/Dans en Show

Klik hiervoor op het submenu onder Theater

bottom of page