top of page

Het aanbod aan muzikale activiteiten is inmiddels onderverdeeld in 4 categorieën, te weten:

- Pop & Jazz

 Sing-Song, Folk & Wereldmuziek

- Klassiek

-  Koor & Orkest

Klik voor elk van deze categorieën op het submenu onder Muziek

bottom of page